26/05/2022 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất dương
出洋

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 23:56

 

Nguyên tác

洪濤拍岸來,
勢若頃恆蕐。
乘風一解覽,
直似瀉峽下。
倒看沙上樹,
夕陽千枝亞。
一抹走沙堆,
幾點落茅舍。
滄滇何澒洞,
激浪忽如破。
中流怳回望,
群山向水臥。
雖非故裏閭,
一月旁桑蔗。
交情無舊深,
相得豈身灸。
別後空耿耿,
星月滿中夜。

Phiên âm

Hồng đào phách ngạn lai,
Thế nhược khuynh Hằng Hoá.
Thừa phong nhất giải lâm,
Trực tự tả hạp hạ.
Đảo khan sa thượng thụ,
Tịch dương thiên chi á.
Nhất mạt tẩu sa đôi,
Kỷ điểm lạc mao xá.
Thương minh hà hống đỗng,
Kích lãng hốt như phá.
Trung lưu hoảng hồi vọng,
Quần sơn hướng thuỷ ngoạ.
Tuy phi cố lý lư,
Nhất nguyệt bàng tang giá.
Giao tình vô cựu thâm,
Tương đắc khởi thân trá.
Biệt hậu không cảnh cảnh,
Tinh nguyệt mãn trung dạ.

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Sóng cả vỗ tràn bờ,
Thế mạnh nghiêng non Hoạ,
Bắt gió thoạt cởi neo
Chạy như trời giáng hạ!
Nhìn lại cây trên bải
Bóng chiều cây trắng xoá.
Một con bơn chạy dài
Lác đác dăm nhà lá,
Cuồn cuộn lại mông lung
Sóng còn như đánh phá.
Dãy núi thoáng nhìn về
Như ngủ trong biển cả.
Dẫu khác làng xóm xưa
Dẫu gai ngày bận bã
Bạn bè ai cố cựu
Được cùng ai hể hả
Sau khi từ biệt đây
Trông sao lòng nhắc nhở.
Tiểu dẫn: “Kinh đồng Hà Hải ông bạc tấn Hiệp thủ Trần Đình Tiến quan xá trấn Bắc Thành nhân” 經同河海翁泊汛協手陳廷進官舍陣北城人 (Đi cùng chuyến thuyền với ông Hà Hải đến công đường quan Hiệp thủ Trần Đình Tiến, người ở Bắc Thành).

Nguyên chú: “Thì Minh Mệnh thập tam niên, chính nguyệt, sơ tứ nhật xuất dương” 寺明命十三年正月初四日出洋 (Xuất dương vào năm Minh Mạng thứ 13, ngày 4 tháng 1).

Nguồn: Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Xuất dương