29/06/2022 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 07
春日絕句十首其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:33

 

Nguyên tác

城北城南處處家,
斷蓬枯蔓繚籬斜。
趁蕃餘樹忙人事,
閑日迢催未報衙。

Phiên âm

Thành bắc thành nam xứ xứ gia,
Đoạn bồng khô mạn liễu ly tà.
Sấn phiền dư thụ mang nhân sự,
Nhân nhật thiều thôi vị báo nha.

Dịch nghĩa

Phía bắc, phía nam thành chốn nào cũng có nhà dân,
Cỏ bồng gãy, dây leo khô viền quanh giậu xiêu vẹo.
Lấn vào chỗ rậm, còn mấy cây thân gỗ như bận chuyện đời,
Ngày nhàn rỗi trôi mau chưa báo đến của quan.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nhà khắp phía nam, phía bắc thành,
Rào xiêu, dây quấn cỏ khô tràn.
Vài cây sót lại, bận nhân sự,
Mặc tháng ngày qua chưa báo quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 07