28/07/2021 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục đề Vương thị phụ
續題王氏婦

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2014 17:22

 

Nguyên tác

天隨地老妾隨兵,
天地無情妾有情。
指血嚙開霞嶠赤,
苔痕化作雪江清。
愿隨湘瑟聲中死,
不逐衚笳拍裏生。
三月子規啼斷血,
秋風無淚寫哀銘。

Phiên âm

Thiên tuỳ địa lão, thiếp tuỳ binh,
Thiên địa vô tình, thiếp hữu tình.
Chỉ huyết giảo khai hà kiệu xích,
Đài ngân hoá tác tuyết giang thanh.
Nguyện tuỳ Tương sắt thanh trung tử,
Bất trục Hồ già phách lý sinh.
Tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết,
Thu phong vô lệ tả ai minh.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Giời già theo đất, thiếp theo binh
Giời đất không tình thiếp có tình
Dòng máu đỏ tuôn thành ráng đỏ
Ngấn rêu xanh tận hoá sông xanh
Đàn Tương, cam chịu dây tơ đứt
Kèn Rợ, không màng dịp phách nhanh
Tiếng cuốc tiêu hồn kêu dưới nguyệt
Gió thu không lệ chép lời minh
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tục đề Vương thị phụ