29/11/2021 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ thập nhị hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:55

 

Trót nặng lòng riêng mấy nước non
Biết bao lo liệu mới vuông tròn
Mượn điều trúc viện trêu trăng gió
Mừng mặt hoa đào đượm phấn son
Tay thợ khéo thay bày sẵn tá
Gót tiên phút đã bụi không còn
Ví chăng khua được phường ưng khuyển
Những việc tày trời cũng cỏn con
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ thập nhị hồi