19/07/2024 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

IV: Nàng ở gần tim tôi
IV: She is near to my heart

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:05

 

Nguyên tác

She is near to my heart as the meadow-flower to the earth; she is
sweet to me as sleep is to tired limbs. My love for her is my life
flowing in its fullness, like a river in autumn flood, running with
serene abandonment. My songs are one with my love, like the murmur
of a stream, that sings with all its waves and current.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nàng ở gần tim tôi, như hoa đồng cỏ gần mặt đất; nàng ngọt ngào với tôi như giấc ngủ với đôi chân mệt mỏi.
Tình tôi cho nàng là đời tôi cuộn chảy tràn đầy, như dòng sông trong cơn lũ mùa thu, ung dung chảy trôi phó thác.
Các bài ca tôi hát hòa làm một với tình yêu của tôi, như những tiếng thì thào của dòng suối chạy, hát lên với những con sóng và luồng nước

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » IV: Nàng ở gần tim tôi