18/09/2020 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích hoa
惜花

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Ban Nhược vào 24/07/2012 04:09

 

Nguyên tác

山中春已晚,
處處見花稀。
明日來應盡,
林間宿不歸。

Phiên âm

Sơn trung xuân dĩ vãn,
Xứ xứ kiến hoa hy.
Minh nhật lai ưng tận,
Lâm gian túc bất quy.

Bản dịch của Tue Dung

Trong non xuân đã muộn,
Hoa nở thưa thớt rồi.
Sáng mai chắc tàn hết,
Ngủ lại trong rừng thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Tích hoa