04/07/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại
與友人同巽夜話

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 02:30

 

Nguyên tác

一別書齋四十年,
如今相對已皤然。
源流益遠知誰是,
策塞相爭各自賢。
身健喜看君有母,
眼花愁嘆我無天。
將相把盞頹然醉,
不覺窗前枕藉眠。

Phiên âm

Nhất biệt thư trai tứ thập niên,
Như kim tương đối dĩ bà nhiên.
Nguyên lưu ích viễn tri thuỳ thị,
Sách tái[1] tương tranh các tự hiền.
Thân kiện hỉ khan quân hữu mẫu,
Nhãn hoa sầu thán ngã vô thiên.
Tương tương bả trản đồi nhiên tuý,
Bất giác song tiền chẩm tạ miên.

Dịch nghĩa

Từ khi xa nhà học tính đã bốn mười năm
Ngày nay lại ngồi cùng nhau thì đầu đã bạc phơ
Nguồn và dòng ngày càng xa nhau biết ai là phải
Người đọc sách, người đánh cờ tranh cãi nhau ai cũng cho mình là hơn
Mừng bác còn mẹ già sức vẫn mạnh khoẻ
Ngán cho tôi mắt loà chẳng biết trời đâu
Cùng nhau đánh chén say ngả nghiêng
Thành ra gối lên nhau ngủ trước cửa sổ mà không biết

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Đã bốn mươi năm xa lớp xưa
Gặp nhau nay đã tóc bạc phơ
Dòng trôi đã tách xa nguồn cội
Đọc sách hơn chi kẻ đánh cờ
Mừng bác mẹ già còn mạnh khoẻ
Ngán tôi mắt loá tựa đêm mờ
Cùng nhau đánh chén cười nghiêng ngả
Trước cửa chồng nhau ngủ chỏng chơ
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Đọc sách và đánh cờ. Sách Trang Tử: Tang và Cốc, hai người cùng chăn dê và cùng đánh mất dê. Người ta hỏi tại sao thì Tang nói là vì đọc sách, Cốc nói là vì đánh cờ. Hai người này tuy việc làm có khác nhau, nhưng cùng làm mất dê, lỗi như nhau cả. Ở đây ý nói không ai hơn ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại