16/10/2021 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rừng cao su

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:22

 

Cây xếp hàng điểm danh bằng ngôn ngữ trắng
Nhựa tình yêu gắn kết với đời
Dẫu muốn chạy đến trường cùng bạn
Vẫn nhớ mình phải bám đất để xanh tươi.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Rừng cao su