18/06/2021 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng cảm

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2014 21:26

 

Lá cuối tìm về đất
Rùng mình, cây tàn đông
Đốt câu thơ hành khất
Sẻ chia chút não nùng
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Đồng cảm