22/01/2022 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Một tác phẩm...”

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 09:10

 

Một tác phẩm chưa thể nói thành công
nếu chưa có người đòi mang ra phán xử
Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » “Một tác phẩm...”