20/01/2022 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả nghĩa

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/05/2008 00:06

 

Một thư đãi bôi mấy lời giả nghĩa
Mưa thanh minh cho mía nhạt tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Giả nghĩa