26/01/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 03 - Kiều thề nguyền với Kim Trọng

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 22:03

 

Dan díu vì ai luống ngẩn ngơ,
Để ai gió đón lại trăng chờ.
Đào tơ đã ngỏ đường ong bướm[1],
Liễu yếu còn e trận gió mưa.
Lựa mối tơ tình năm ngón dạo,
Lập lờ lửa dục một lời thưa.
Giá trong muốn vẹn niềm băng tuyết,
Nào phải trăng hoa khéo ỡm ờ.
Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003
[1] Có bản chép: Sông Ngân chưa bắc cầu Ô Thước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 03 - Kiều thề nguyền với Kim Trọng