12/06/2023 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 3
瓊花次海平原韻其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 22:37

 

Nguyên tác

早開早謝更何常,
仙藥長生未有方。
脂粉可憐驕黑夜,
曉風吹到是殘粧。

Phiên âm

Tảo khai tảo tạ cánh hà thường,
Tiên dược trường sinh vị hữu phương.
Chỉ phấn khả liên kiều hắc dạ,
Hiểu phong xuy đáo thị tàn trang.

Dịch nghĩa

Nở nhanh mà tàn cũng nhanh thật lạ thường
Vậy là chẳng phải thuốc tiên trường sinh bất tử
Tội nghiệp cho hoa khoe hương sắc trong đêm tối
Khi gió mai đến là tàn tạ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mau nở nhanh tàn thật lạ thay
Trường sinh thuốc chẳng phải hoa nầy
Xót thương hương sắc khoe đêm tối
Son phấn tàn rơi khi gió mai
[] Hòn non bộ, hòn giả cảnh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 3