17/10/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi yên hàn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 08:40

 

Xa đâu vương sợi tơ trời
Âm xưa lắng một dòng trôi vào chiều

Thềm ngoài mưa đọng xanh rêu
Em co ro bóng ngồi khêu bếp tàn
Nhen lên trong cõi yên hàn
Thoảng hương tóc nhỏ để bàng hoàng anh
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Cõi yên hàn