08/12/2021 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Minh Hà đài
題明霞臺

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 22:50

 

Nguyên tác

野人本自不求名,
欲向山中過一生。
莫嫌憔悴無知己,
別有煙霞似弟兄。

Phiên âm

Dã nhân bản tự bất cầu danh,
Dục hướng sơn trung quá nhất sinh.
Mạc hiềm tiều tuỵ vô tri kỷ,
Biệt hữu yên hà tự đệ huynh.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mỗ đây bản tính chẳng cầu danh,
Cả đời muốn sống ở núi xanh.
Không chê tiều tuỵ, không tri kỷ,
Lấy khói sương làm những đệ huynh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Đề Minh Hà đài