10/02/2023 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giăng ấy vu quy

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 15:01

 

Một ngày giăng ấy vu quy
Là ngày giời đất cũng si mất rồi!
Hoa cô đỏ cánh yêu ơi!
Làm cho điêu đứng một người thi nhân
Chưa hề sát lại ái ân
Mà cô đi mất vỡ tan cung ngà
Cô ơi, lòng dạ xót xa
Như nghìn tên ấy bắn qua tim này!
Từ cô vắng chỗ, mưa bay
Và bao bão thổi những ngày rong rêu
Như tôi lỡ một đường chiều
Hiu hiu ngọn cỏ liêu xiêu bóng hồn
Tình yêu vừa dậy ai chôn
Thu tàn từng lớp lá buồn nát tan.
Cái Bè, Tiền Giang, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Giăng ấy vu quy