15/08/2022 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều bái Nguyên Lăng
朝拜元陵

Tác giả: Bao Cát - 包佶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 22:56

 

Nguyên tác

宮前石馬對中峰,
雲里金鋪閉幾重。
不見露盤迎曉日,
唯聞木斧扣寒松。

Phiên âm

Cung tiền thạch mã đối trung phong,
Vân lý kim phô bế kỷ trùng.
Bất kiến lộ bàn nghênh hiểu nhật,
Duy văn mộc phủ khấu hàn tùng.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa đá trước cung đối núi giữa
Trong mây mấy lớp khoá nhà vàng
Chẳng thấy mâm sương đón nắng sớm
Chỉ nghe tiều búa gõ tùng băng.
Nguyên Lăng tức lăng mộ Đường Đại Tông (727-779).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bao Cát » Triều bái Nguyên Lăng