26/05/2022 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu cạo răng trắng

Tác giả: Nguyễn Văn Bình - 阮文評

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2020 22:45

 

Mưỡu:
Cuộc đời lắm chuyện lăng nhăng,
Tang thương đến cả cái răng nực cười.
Kể chi những gái tân thời,
Mày râu kia cũng có người đầu nêu.

Nói:
Đời chuộng trắng ai không thích trắng,
Rằng đen mà cạo trắng lại nên yêu.
Hạt dền đem đổi lấy hạt bầu[1],
Công trang điểm nhiễm màu son phấn vã.
Tối ái hồng quần năng bạch hoá[2],
Hoàn tương tố chất mị thương nhan[3].
Nõn như bông, trong như tuyết, bóng như thẻ ngà quan,
Vẻ xinh đẹp nghìn vàng chưa dễ thửa.
Tiếc mình đã răng long quá nửa,
Nếu không thì cạo phứa cũng như ai.
Này xem Bạch Xỉ[4] ra đời.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Hạt dền màu đen, hạt bầu màu trắng.
[2] Chữ Hán: 最愛紅裙能白化. Nghĩa: Rất yêu khách quần hồng biết hoá theo màu trắng.
[3] Chữ Hán: 還將素質媚蒼顏. Nghĩa: Lại đem thể trắng làm vui bọn tuổi già.
[4] Sấm Trạng Trình: “Một lũ thầy tăng ra mở nước, Thì vua Bạch Xỉ mới ra đời”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Bình » Tặng cô đầu cạo răng trắng