28/09/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng hành nhân
望行人

Tác giả: Thiệu Yết - 邵謁

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 16:35

 

Nguyên tác

登樓恐不高,
及高君已遠。
雲行郎即行,
雲歸郎不返。
嗟為樓上人,
望望不相近。
若作轍中泥,
不放郎車轉。
白日下西山,
望盡妾腸斷。

Phiên âm

Đăng lâu khủng bất cao,
Cập cao quân dĩ viễn.
Vân hành lang tức hành,
Vân quy lang bất phản.
Ta vi lâu thượng nhân,
Vọng vọng bất tương cận.
Nhược tác triệt trung nê,
Bất phóng lang xa chuyển.
Bạch nhật hạ tây san,
Vọng tận thiếp trường đoạn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lên lầu e chẳng được cao
Lên cao chàng đã đi rồi còn đâu
Mây bay chàng cũng theo ngay
Mây về nào thấy chàng quay trở về
Trên lầu người ngóng tái tê
Ngóng lui ngóng tới không hề gần nhau
Nếu làm bùn bánh xe châu
Vẫn còn rơi rớt không theo sau chàng
Núi tây chiều xuống hoang mang
Ngóng hoài ruột thiếp nát tan theo chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Yết » Vọng hành nhân