29/03/2023 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm cúc hoa đàm chủ nhân bất ngộ
尋菊花潭主人不遇

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 04:46

 

Nguyên tác

行至菊花潭,
村西日已斜。
主人登高去,
雞犬空在家。

Phiên âm

Hành chí cúc hoa đàm,
Thôn tây nhật dĩ tà.
Chủ nhân đăng cao khứ,
Kê khuyển không tại gia.

Dịch nghĩa

Đi tới đầm cúc hoa,
Mặt trời đã xế bóng phía tây thôn.
Chủ nhân đã lên núi vắng,
Gà và chó vẫn tại nhà.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bước tới đầm Hoa Cúc
Làng tây bóng đã tà
Chủ nhân lên viếng núi
Gà chó ở trong nhà
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Tầm cúc hoa đàm chủ nhân bất ngộ