02/12/2021 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân
王昭君

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 16:18

 

Nguyên tác

仙娥今下嫁,
驕子自同和。
劍戟歸田盡,
牛羊繞塞多。

Phiên âm

Tiên nga kim hạ giá,
Kiêu tử tự đồng hoà.
Kiếm kích quy điền tận,
Ngưu dương nhiễu tái đa.

Dịch nghĩa

Tiên nga nay đem gả cho người nước ngoài,
Hai kẻ cựu thù nay hoà với nhau.
Kiếm, kích nay đã trở về ruộng,
Trâu dê nuôi đầy vùng biên ải.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung nữ đẹp gả cho ngoại quốc
Cựu thù nay tính nước giảng hoà
Kiếm kích bỏ, lính về nhà
Trâu dê khắp chốn xưa là ải quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Vương Chiêu Quân