04/10/2022 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giang thôn kỳ 3
春日江村其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:37

 

Nguyên tác

種竹交加翠,
栽桃爛熳紅。
經心石鏡月,
到面雪山風。
赤管隨王命,
銀章付老翁。
豈知牙齒落,
名玷薦賢中。

Phiên âm

Chủng trúc giao gia thuý,
Tài đào lạn mạn hồng.
Kinh tâm Thạch kính[1] nguyệt,
Đáo diện Tuyết sơn[2] phong.
Xích quản tuỳ công mệnh,
Ngân chương phó lão ông[3].
Khởi tri nha xỉ lạc,
Danh điếm tiến hiền trung.

Dịch nghĩa

Trồng trúc cho thêm màu xanh,
Ươm đào cho màu hồng đỏ thắm.
Để tỏ lòng có trăng nơi gò Thạch kính,
Để mát mặt có gió núi Tuyết sơn.
Ống đỏ theo lệnh công,
Văn thư bạc trao cho ông già.
Há biết rằng răng đã rụng rồi,
Mà trong tờ đề bạt còn có tên.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trồng trúc cho xanh thẫm,
Ươm đào để thêm hồng.
Tuyết sơn, gió mát mặt,
Thạch kính, trăng ghê lòng.
Ngân chương trao ông lão,
Xích quản theo lệnh công.
Đã biết răng rơi rụng,
Lệnh bổ, tên có trong.
(Năm 765)

[1] Huyền thoại ghi trong chuyện chép về đất Thục nói đây là mộ của một chàng giả gái, có nhan sắc, được vua xứ Thục lấy làm vợ, chết chôn đất Thục, lấy đá sáng như gương làm nhà táng, dài hai trượng, cao năm thước.
[2] Chòm cao nhất của dãy Mân sơn, thuộc huyện Tùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên.
[3] Nghi thức tuyển người ra làm quan khi Đỗ Phủ được Nghiêm Vũ đề bạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật giang thôn kỳ 3