26/10/2021 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xôn xao

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:09

 

Hạ tuần trăng muộn đã lên cao
Chợt gặp hương đêm toả dạt dào
Mở cửa ra hiên: Ồ cúc nở
Bên nhành mai trắng nụ xôn xao.
1962

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Xôn xao