16/01/2021 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trích Tiên đình
謫仙亭

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2019 20:23

 

Nguyên tác

遷客一亭眠海濱,
當時誰號謫仙人。
花汀桞市無疆界,
盡是乾坤一様春。

Phiên âm

Thiên khách nhất đình miên hải tân,
Đương thời thuỳ hiệu Trích Tiên[1] nhân.
Hoa đinh liễu thị vô cương giới,
Tận thị càn khôn nhất dạng xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đình thiên khách sụp nằm bờ biển,
Đã một thời đời gọi Trích Tiên.
Bãi hoa chợ liễu vô cùng,
Tuy nơi cuối đất vẫn nồng dáng xuân.
[1] Tiên bị đày xuống trần gian, chỉ Lý Bạch, người được Hạ Tri Chương 賀知章 gọi là Thiên thượng trích tiên nhân 天上謫仙人.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Trích Tiên đình