06/12/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 20
秦州雜詩其二十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:55

 

Nguyên tác

唐堯真自聖,
野老復何知。
曬藥能無婦?
應門亦有兒。
藏書聞禹穴,
讀記憶仇池。
為報鴛行舊,
鷦鷯寄一枝。

Phiên âm

Đường Nghiêu chân tự thánh,
Dã lão phúc hà tri.
Sái dược năng vô phụ?
Ưng môn diệc hữu nhi.
Tàng thư văn Vũ Huyệt[1],
Độc ký[2] ức Cừu Trì[3].
Vi báo uyên hàng[4] cựu,
Tiêu liêu ký nhất chi[5].

Dịch nghĩa

Thời Đường Nghiêu đúng là thời lý tưởng,
Tên già quê này làm sao mà biết được.
Sấy thuốc có thể không cần đến vợ,
Ra mở cửa đón khách đã có con rồi.
Nơi dấu sách nghe nói có Vũ Huyệt,
Đọc bài ký nhớ lại Cừu Trì.
Xin báo cho đàn cò vạc hay rằng,
Một con chim chích hiện đang đậu trên cây.

Bản dịch của mailang

Đường Nghiêu đúng thánh thật,
Lão hủ biết gì hơn.
Sắc thuốc không cần vợ,
Cửa ngoài cậy trẻ con.
Dấu thư có Vũ Huyệt,
Đọc ký hồ Cừu còn.
Báo lũ le le biết,
Chim hồng gửi nhánh đơn.
(Năm 759)

[1] Theo truyền thuyết, vua Vũ lên núi Uỷ Uyển, phá đá, tìm ra sách bằng thẻ tre vàng chữ ngọc. Trong núi có hang, không thể tới đáy, gọi là Vũ Huyệt. Uỷ Uyển tương truyền tại Cối Kê, Chiết Giang.
[2] Sách Sơn thuỷ ký, sách về địa lý.
[3] Tên núi ở huyện Thành, tỉnh Cam Túc. Trên đỉnh núi có ao lớn.
[4] Bạn từng làm trong triều cũ, các quan đứng chầu trong cung vua theo hàng lối như cò vạc.
[5] Tác giả tự chỉ mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 20