12/08/2020 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
亂後九日登梅邱

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 09:04

 

Nguyên tác

重陽逢亂後,
茶當茱萸酒。
雲棧返雞僊,
泉琴來鹿友。
荷梢長白蛩,
菊瘦肥黃狗。
不負舊風光,
青山意太厚。

Phiên âm

Trùng dương phùng loạn hậu,
Trà đáng thù du[1] tửu.
Vân sạn phản kê tiên,
Tuyền cầm lai lộc hữu.
Hà tiêu trường bạch cùng,
Cúc sấu phì hoàng cẩu.
Bất phụ cựu phong quang,
Thanh sơn ý thái hậu.

Dịch nghĩa

Sau loạn gặp tiết trùng dương,
Trà thay rượu thù du.
Đường xuyên núi như đi trong mây, tiên trở về,
Suối như dạo đàn cầm, gặp bạn hươu.
Sen tàn, dế trắng dài,
Cúc gầy, chó vàng béo.
Không thu phong quang ngày cũ,
Ý của núi xanh rất hậu.

Bản dịch của Hoài Anh

Sau loạn gặp trùng dương,
Trà thay thù du tửu.
Đường xuyên mây tiên về,
Suối đàn bạn hươu dạo.
Sen tàn, dế trắng dài,
Cúc gầy, chó vàng béo.
Không phu phong quan xưa,
Núi xanh ý rất hậu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Theo sách Tục tề hài ký đời Đông Hán, Hoàn Cảnh theo học với Phí Trường Phong đã lâu năm. Một hôm Trường Phòng bảo Hoàn Cảnh đến ngày 9 tháng 9 thì nhà anh sẽ bị tai vạ, anh nên trở về nhà mau, bảo người nhà đều may cái túi đựng hoa thù du, đeo vào cánh tay, đến hôm ấy lên núi cao uống rượu hoa cúc, thì sẽ trừ được tai biến. Từ đó, đến ngày 9 tháng 9, người ta thường đeo cành thù du, lên núi cao để tránh tai vạ. Thù du là trái đỏ hồng mùi chua, làm nên vị thuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu