24/01/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi oán
明妃怨

Tác giả: Dương Đạt - 楊達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tuỳ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2016 06:28

 

Nguyên tác

漢國明妃去不還,
馬駝弦管向陰山。
畫中縱有菱花鏡,
羞對單于照舊顏。

Phiên âm

Hán quốc Minh Phi khứ bất hoàn,
Mã đà huyền quản hướng Âm san[1].
Hoạ trung túng hữu lăng hoa kính,
Tu đối Thiền Vu[2] chiếu cựu nhan.

Dịch nghĩa

Minh Phi của nước Hán ra đi không trở lại,
Đoàn người ngựa, lạc đà, đàn, sáo đi về nẻo núi Âm.
Bức hoạ chân dung nàng khi mới nhập cung nếu được soi qua kính lăng hoa,
Sẽ xấu hổ trước chúa Thiền Vu khi phản chiếu dung nhan trước của nàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Minh phi Hán đi không trở lại
Đoàn ngựa xe về núi Âm san
Tranh xưa soi kính hoa lăng
Thiền Vu sẽ thấy cựu nhan bẽ bàng
Minh Phi tức Vương Tường, tự Chiêu Quân, người đời Hán. Vì là giai nhân nổi tiếng, đến đời Tấn, để tránh phạm huý với Tư Mã Chiêu, nên người ta đã đổi thành Minh Quân. Vì là cung nữ nên gọi là Minh Phi.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Nay trong Nội Mông, trong bài ám chỉ xứ Hung Nô.
[2] Danh xưng của chúa Hung Nô. Đời Hán Nguyên Đế, Minh Phi được gả cho chúa Hung Nô để cầu hoà giữa hai nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Đạt » Minh Phi oán