25/01/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Côn Đảo thư hoài
崑島書懷

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2013 22:02

 

Nguyên tác

青山三面枕平疇,
一帶瀘河入海流。
諸父諸兄居聚地,
某丘某樹少年遊。
一枝自信鷯巢穩,
萬里那堪鶴夢愁。
多少去時新植桂,
可無翠竿傲寒秋。

Phiên âm

Thanh sơn tam diện chẩm bình trù,
Nhất đới Lô hà nhập hải lưu.
Chư phụ chư huynh cư tụ địa,
Mỗ khâu mỗ thụ thiếu niên du.
Nhất chi tự tín liêu sào ổn[1],
Vạn lý na kham hạc mộng sầu.
Đa thiểu khứ thì tân thực quế,
Khả vô thuý cán ngạo hàn thu.

Bản dịch của Đông Xuyên

Đồng phẳng vây quanh ba mặt đồi,
Sông Lô một dải chảy ra khơi.
Đây cha, đây chú, ngày xưa họp,
Này núi, này cây, thuở bé chơi.
Tưởng đó một cành chim làm tổ!
Ngờ đâu muôn dặm hạc xa vời...!
Ít nhiều cội quế trồng khi trước
Được mấy nhành thu ngạo nghễ tươi?
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Lấy ý câu “Tiêu liêu sào ư thâm lâm bất quá nhất chi” 鷦鷯巢於深林不過一枝 (Quanh quách làm tổ ở rừng sâu chẳng qua một cành) của Trang Tử (Tiêu dao du 逍遙遊).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Côn Đảo thư hoài