18/09/2020 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều quê

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:13

 

Gió từ đâu…
thổi ngọn lành
Mạ non như sóng
lật vành
nón quê
Luỹ tre
cong xuống bờ đê
Thương đàn cò trắng bay về
vườn xưa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Chiều quê