15/07/2020 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần tứ nhu 3
汾沮洳 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:01

 

Nguyên tác

彼汾一曲,
言采其藚。
彼其之子,
美如玉;
美如玉,
殊異乎公族。

Phiên âm

Bỉ Phần nhất khúc,
Ngôn thái kỳ tục.
Bỉ ký chi tử,
Mỹ như ngọc.
Mỹ như ngọc,
Thù dị hồ công tộc.

Dịch nghĩa

Ở nơi một khúc quanh của dòng sông Phần,
Nói là hái rau tục.
Người kia ấy,
Người đẹp như ngọc.
Tuy là đẹp đẽ như ngọc,
Nhưng rất khác xa với bực sang trọng làm quan công tộc (vì thói hà tiện hẹp hòi, nóng nảy).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Phần nơi một khúc cong,
Nói tìm rau tục hái dùng vậy thôi.
Người kia như thế, hỡi ôi!
Thật là như ngọc dáng người đẹp xinh.
Thật như ngọc quý rành rành,
Với quan công tộc, thì đành khác xa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nhất khúc: chỗ nước chảy quanh.
tục: rau thuỷ tích, lá như lá cỏ xa tiền.
công tộc: chức quan coi giữ việc trong tộc họ của công hầu, nước Tấn lấy con đích của quanh khanh đại phu làm quan chức ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phần tứ nhu 3