28/05/2024 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên)
陪冰壺相公遊春江(鮮雲晴日雪花天)

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:36

 

Nguyên tác

鮮雲晴日雪花天,
煙景三春勝柳川。
紅蓼白蘋吟況味,
羅裙綺袖醉因緣。
且談湖海江南士,
休訪風流采石仙。
極浦斜陽歌緩棹,
幾人同載孝廉船。

Phiên âm

Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên,
Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.
Hồng liễu bạch tần ngâm huống vị,
La quần ỷ tụ tuý nhân duyên.
Thả đàm hồ hải Giang Nam sĩ[1],
Hưu phỏng phong lưu Thái Thạch[2] tiên.
Cực phố tà dương ca hoãn trạo,
Kỷ nhân đồng tải Hiếu liêm thuyền!

Dịch nghĩa

Mây tươi sáng, trời quang tạnh, một bầu hoa tuyết,
Cảnh sắc ba xuân hơn hẳn con sông rặng liễu.
Rau liễu hồng, rau tần trắng, nguồn thơ ý nhị,
Quần là áo lượt, duyên phận não nùng.
Hãy bàn tới kẻ sĩ hồ hải của đất Giang Nam,
Đừng hỏi vị tiên phong lưu ở Thái Thạch.
Trong bóng chiều, tiếng hát máy đẩy khoan thai trên bến sông xa lắp,
Mấy người đã được chở chung một thuyền với bậc Hiếu liêm!

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời sáng mây quang hoa tuyết đẹp,
Sông xuân khói toả cảnh vô biên.
Lục hồng tần trắng, thơ nhuần vị,
Áo lượt xiêm là, rượu mến duyên.
Hồ hải Giang Nam, bàn tới sĩ,
Phong lưu Thái Thạch, hỏi chi tiên.
Bến xa mái đẩy đưa chiều xế,
Ai Hiếu liêm chung khách một thuyền!
Băng Hồ tướng công: tức quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

[1] (Theo Thái Bá Tân) Chỉ Trần Đăng, người Đông Hán, một kẻ sĩ hồ hải nổi tiếng.
[2] Ghềnh Thái Thạch trên khúc sông Trường Giang (huyện Đang Đồ, tỉnh An Huy), nơi Lý Bạch (thi tiên) một đêm ngồi ở mũi thuyền uống rượu ngắm trăng, lúc say thấy trăng in đáy nước đã nhảy xuống bắt trăng rồi nằm mãi cùng trăng dưới đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên)