26/05/2022 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thái tử thế tử vận
和太子世子韻

Tác giả: Triệu Kỳ Di - 趙期頤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 00:00

 

Nguyên tác

三山瀛海雪濤深,
稅駕塵寰一降臨。
鳴鶴在陰元有子,
閑雲出岫本無心。
國中調燮多餘暇,
筆底經綸自好音。
昨日離筵相接近,
情懷戀戀酒頻斟。

Phiên âm

Tam sơn[1] doanh hải tuyết đào thâm,
Thuế giá trần hoàn nhất giáng lâm.
Minh hạc tại âm nguyên hữu tử,
Nhàn vân xuất tụ bản vô tâm.
Quốc trung điệu tiếp đa dư hạ,
Bút để kinh luân tự hảo âm.
Tạc nhật ly diên tương tiếp cận,
Tình hoài luyến luyến tửu tần châm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Sáng ngời sóng tuyết dội Tam san,
Một buổi xe rồng xuống thế-gian.
Chiu chít bóng dâm kêu hạc nội,
Lững lơ sườn núi toả mây nhàn.
Sửa sang việc nước thừa thong thả,
Đẹp đẽ lời vân khéo dệt đan.
Tiếp đón hôm qua trên tiệc ngọc,
Biệt ly chi xiết nỗi bàng hoàng.
Thái tử thế tử tức vua Trần Minh Tông nước ta. Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược, hoạ bài thơ Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ 送北使撒只瓦,趙子期.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Ba hòn núi thần tiên ngoài bể, cũng gọi là Tam Hồ: Phương Hồ, Bồng Hồ và Doanh Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Kỳ Di » Hoạ thái tử thế tử vận