25/07/2024 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia cắt cỏ một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 27/03/2008 05:31

 

Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia cắt cỏ một mình