26/06/2024 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1
楚江夏泛書事其一

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/11/2018 22:43

 

Nguyên tác

夏水平湖漲,
滔滔逐北流。
風檣穿嶺樹,
花艇騎蘆洲。
裕草眠肥鷺,
腴田放逸牛。
採蓮何處曲,
簾捲夕陽樓。

Phiên âm

Hạ thuỷ bình hồ trướng,
Thao thao trục bắc lưu.
Phong tường xuyên lĩnh thụ,
Hoa đĩnh kỵ lô châu.
Dụ thảo miên phì lộ,
Du điền phóng dật ngưu.
Thái liên hà xứ khúc,
Liêm quyển tịch dương lâu.

Dịch nghĩa

Hồ phẳng nước mùa hè dâng,
Cuồn cuộn chảy về bắc.
Cột buồm gió xuyên cây núi,
Thuyền hoa cưỡi bãi lau.
Cỏ tốt cò mập ngủ,
Ruộng màu mỡ chiều thả trâu.
Khúc hát hái sen ở nơi nào,
Rèm cuốn lầu trong bóng chiều.

Bản dịch của Hoài Anh

Mùa hè hồ nước dậy,
Chảy về bắc rất mau.
Cột buồm xuyên cây núi,
Thuyền hoa cưỡi bãi lau.
Cỏ tốt cò mập ngủ,
Ruộng màu nhàn thả trâu.
Khúc hái sen đâu đó,
Rèm cuốn chiều ngả lầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1