16/01/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi đừng lấy chú biện tuần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:05

 

Thôi đừng lấy chú biện tuần,
Tuy lòng bóng bẩy, nợ nần chứa chan.
Thà rằng lấy chú xẩm xoan,
Công nợ chẳng có, hát dàn cung mây.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thôi đừng lấy chú biện tuần