09/08/2022 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Cư Dị

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2010 22:24

 

Khi Thượng thư kinh kỳ, khi Tư mã Giang Châu
Không khóc nghiệp đế vương, khóc hoài thiên tình sử!
Quý phi thì cũng buồn như nỗi buồn kỹ nữ
Chợt nhớ đến bàng hoàng cô gái hái dâu xưa
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Bạch Cư Dị