14/07/2024 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập dạ chúng nhi nhiễu hý nhân đề
入夜眾兒擾戲因題

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 08:30

 

Nguyên tác

小兒索我同就枕,
大兒索我同看詩。
我亦重違幼子意,
不能爲孝愧爲慈。

Phiên âm

Tiểu nhi tác ngã đồng tựu chẩm,
Đại nhi tác ngã đồng khán thi.
Ngã diệc trùng vi ấu tử ý,
Bất năng vi hiếu quý vi từ[1].

Dịch nghĩa

Thằng bé đòi cùng nằm với nó
Thằng lớn đòi đọc thơ cùng nó
Tôi làm sao chiều ý cả hai đứa trẻ
Chẳng thể làm con hiếu lại thẹn với việc làm cha hiền

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Thằng bé đòi cha nằm chung
Thằng lớn năn nỉ cha cùng xem thơ
Chiều sao được ý chúng giờ
Chẳng là con hiếu lại chưa cha hiền
[1] Chẳng thể làm con hiếu lại thẹn với việc làm cha hiền. Câu này ý nói vì cha mẹ mất sớm nên không làm trọn đạo hiếu của người con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Nhập dạ chúng nhi nhiễu hý nhân đề