28/01/2023 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 1
子羽金陵寄紅橋詩其一

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 19:08

 

Nguyên tác

女嫘江上送蘭橈,
長憶春纖折柳條。
歸夢不知江路遠,
夜深和月到紅橋。

Phiên âm

Nữ Luy giang thượng tống lan kiêu,
Trường ức xuân tiêm chiết liễu điều.
Quy mộng bất tri giang lộ viễn,
Dạ thâm hoà nguyệt đáo Hồng Kiều.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nữ Loa sông tiễn động bơi chèo
Bẻ liễu cành xuân nhớ đến nhiều
Chẳng biết mộng về sông bến cách
Cùng trăng đêm thẳm đến Hồng Kiều.
Bảy bài thơ này được Lâm Hồng gửi cho Trương Hồng Kiều trong thời gian ở kinh đô Kim Lăng, cùng với bài từ theo điệu "Mô ngư nhi".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 1