23/03/2023 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuya

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:43

 

Trăng tàn nghiêng bóng non đêm
Mông lung tiếng vạc sâu thêm bến bờ
Một con thuyền ngủ như mơ
Ai xa vắng có thức chờ đêm phai
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trăng khuya