06/12/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyển, ưng hai gã Khải, Hoan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2020 22:55

 

Khuyển, ưng hai gã Khải, Hoan[1],
Theo Tây hại nước giàu sang riêng mình.
Công lênh với nước mới vinh,
Công lênh với giặc người khinh đời đời.
Bài ca dao phản ánh thực trạng xã hội thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Hoàng Cao Khải và Lê Hoan, đều làm tay sai cho Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khuyển, ưng hai gã Khải, Hoan