05/02/2023 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đáo Hàng Châu ký Tử Do nhị tuyệt kỳ 1
初到杭州寄子由二絕其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2010 19:11

 

Nguyên tác

眼看時事力難勝,
貪戀君恩退未能。
遲鈍終須投劾去,
使君何日換聾丞。

Phiên âm

Nhãn khan thì sự lực nan thăng,
Tham luyến quân ân thoái vị năng.
Trì độn chung tu đầu hặc khứ,
Sử quân hà nhật hoán lung thừa.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Mắt nhìn thời sự sức khôn cầu
Ơn chúa nỡ nào bỏ mặc đâu?
Ngu dốt cam đành thân bị bỏ
Bao giờ tai điếc khỏi nghe nhau?
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơ đáo Hàng Châu ký Tử Do nhị tuyệt kỳ 1