23/03/2023 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em muốn điều tốt
Хочу добра

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2019 21:54

 

Nguyên tác

Как часто
Я ловлю косые взгляды.
И колкие слова,
Как стрелы,
Вонзаются в меня.
Я вас прошу,
Послушайте, не надо
Губить во мне
Минуты детских снов.
Так невелик
Мой день.
И я хочу добра
Всем!
Даже тем,
Кто целится в меня.

Bản dịch của Thuý Toàn

Em thường bắt gặp
Những cái nhìn tỵ hiềm
Những lời lẽ cạnh khoé
Tưởng như những mũi tên
Nhằm vào em mà bắn
Hãy nghe đây - em xin!
Trong em đừng giết chết
Những phút giây khoảnh khắc
Của mộng mị tuổi thơ
Ngày của em bé nhỏ
Em rất muốn thực lòng
Cho mọi người điều tốt
Không từ một ai hết
Thậm chí cả con người
Đang nhằm em mà bắn
1983
Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » Em muốn điều tốt