15/07/2024 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá cố thành toại bạc Bát Lý đồn
過故城遂泊八里屯

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:02

 

Nguyên tác

蕭條門巷不成村,
細栁深藏衛尉屯。
囘首故城三十里,
月明風冷送黄昏。

Phiên âm

Tiêu điều môn hạng bất thành thôn,
Tế liễu thâm tàng Vệ Uý đồn.
Hồi thủ cố thành tam thập lý,
Nguyệt minh phong lãnh tống hoàng hôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thôn trang đường sá tiêu điều,
Đồn Vệ Uý núp bóng chiều liễu thâm.
Thành ba mươi dặm sau lưng,
Trăng trong gió lạnh tiễn chân hôn hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Quá cố thành toại bạc Bát Lý đồn