29/11/2020 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Đại Huệ sơn cảm chiếm

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 10/01/2008 10:23

 

Phiên âm

Ngã vị đăng sơn thì,
Chúng sơn dữ ngã tề.
Ngã ký đăng sơn thì,
Ngã thị chúng sơn đê.

Dịch nghĩa

Khi ta trèo lên núi,
Ta thấy các ngọn núi cũng ngang với ta.
Khi ta lên đến đỉnh núi rồi,
Ta thấy các ngọn núi đều thấp hơn ta.

Bản dịch của Thương Châu

Khi ta lên đỉnh non xa,
Non xanh trăm ngọn như ta khác nào!
Khi ta lên tới đỉnh cao,
Non xanh trăm ngọn, ngọn nào bằng ta!
(1892)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Du Đại Huệ sơn cảm chiếm