08/12/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió thổi là chổi trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 12:06

 

Gió thổi là chổi trời
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió thổi là chổi trời