17/07/2024 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hàn
春寒

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 07:22

 

Nguyên tác

春風寒,
春雨漫。
春思無人識,
春愁倦倚欄。
春爐有火催眠易,
春酒多情欲別難。

Phiên âm

Xuân phong hàn,
Xuân vũ mạn.
Xuân tứ vô nhân thức,
Xuân sầu quyện ỷ lan.
Xuân lô hữu hoả thôi miên dị,
Xuân tửu đa tình dục biệt nan.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Gió xuân lạnh
Mưa xuân tràn
Ý xuân nào ai biết
Sầu xuân chán tựa lan
Lò xuân lửa ấm thêm ngon giấc
Rượu xuân nồng đượm khó từ nan
Đây là lối thơ tam ngũ thất ngôn cách. Thi tiên Lý Bạch đã từng sử dụng lối thơ này (bài Thu phong từ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Xuân hàn