19/08/2022 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Trần Ngộ Hiên
答陳悟軒

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 06:51

 

Nguyên tác

乍見難為語,
遙應恕我愚。
不才亦磨折,
多病更馳驅。
海遠江歸急,
天寒月出孤。
舉盃時自問,
倦馬尚長途。

Phiên âm

Sạ kiến nan vi ngữ,
Dao ưng thứ ngã ngu.
Bất tài diệc ma chiết,
Đa bệnh cánh trì khu.
Hải viễn giang quy cấp,
Thiên hàn nguyệt xuất cô.
Cử bôi thời tự vấn,
Quyện mã thượng trường đồ.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Chợt gặp lời khôn ngỏ,
Xin tha lỗi dại khờ.
Không tài cũng thử thách,
Nhiều bệnh vẫn xông pha.
Cách bể dòng sông gấp,
Lạnh trời bóng nguyệt trơ.
Nghiêng bầu thường tự nhủ:
Ngựa mỏi, đường còn xa.
Trần Ngộ Hiên tức Trần Dĩnh Tú, người làng Diên An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đỗ cử nhân năm Ất Dậu (1825), làm quan đến Kinh Triệu doãn tức phủ doãn Thừa Thiên, phó đoàn trưởng phái đoàn đi Giang Lưu Ba.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đáp Trần Ngộ Hiên