29/09/2020 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ỷ tuý
倚醉

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/04/2017 01:31

 

Nguyên tác

倚醉無端尋舊約,
卻憐惆悵轉難勝。
靜中樓閣深春雨,
遠處帘櫳半夜燈。
抱柱立時風細細,
繞廊行處思騰騰。
分明窗下聞裁剪,
敲遍闌干喚不應。

Phiên âm

Ỷ tuý vô đoan tầm cựu ước,
Khước liên trù trướng chuyển nan thăng.
Tĩnh trung lâu các thâm xuân vũ,
Viễn xứ liêm lung bán dạ đăng.
Bão trụ[1] lập thời phong tế tế,
Nhiễu lang hành xứ tứ đằng đằng.
Phân minh song hạ văn tài tiễn,
Xao biến lan can hoán bất ưng.

Dịch nghĩa

Nhờ cơn say nên không tìm lời hẹn ước cũ,
Mà thương cho mồi sầu hận khôn nguôi.
Trong tịch mịch nàng nơi lầu gác chìm trong mưa xuân nặng hạt,
Chàng nơi xứ xa, bên rèm cửa số, nửa đêm còn ngồi dưới ánh đèn.
Lúc ôm cột cầu gió nhè nhẹ,
Đi lại trong lành lang quanh co, ý thơ lên cao vút.
Rõ ràng là dưới song cửa sổ nghe tiếng kéo cắt vải,
Gõ khắp lan can vì hô không được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhờ cơn say không tìm ước cũ
Mà thương cho hận ủ khôn nguôi
Mưa xuân lầu gác phủ vùi
Bên đèn viễn xứ còn ngồi nửa đêm
Lúc ôm cột gió lên từng chút
Trong hành lang cao vút ý thơ
Rõ ràng tiếng kéo có nghe
Lan can gõ khắp vì hô không lời.
Tác giả viết bài này trong cơn say, nên ý thơ cao xa, khó hiểu.

Nguôn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995
[1] Dựa vào tích xưa có chàng họ Vỹ kia hẹn hò với tình nhân gặp nhau tại một cây cầu đã quen. Một bữa nọ có hẹn, nhưng nàng vì lý do gì đó không đến được. Chàng ôm cột cầu đứng chờ, nước triều lên cũng không buông, rút cuộc ôm cột cầu cho tới chết. Chỉ để lại cho đời truyền tụng là người giữ chữ tín cho tới chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Ỷ tuý