23/10/2021 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cừ Khê thảo đường kỳ 2
渠溪草堂其二

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 18:02

 

Nguyên tác

古壘平蕪四面山,
村煙藹藹翠微間。
草肥牧笛吹風去,
禾長農簑帶雨還。
吟到園林無俗韻,
醉同親故足歡顏。
歲寒早結松筠侶,
飲谷棲邱自在閒。

Phiên âm

Cổ luỹ bình vu tứ diện san,
Thôn yên ái ái thuý vi gian.
Thảo phì mục địch xuy phong khứ,
Hoà trưởng nông thoa đới vũ hoàn.
Ngâm đáo viên lâm vô tục vận,
Tuý đồng thân cố túc hoan nhan.
Tuế hàn tảo kết tùng quân lữ,
Ẩm cốc thê khâu tự tại nhàn.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đất bằng luỹ cũ núi tư bề,
Đỉnh núi xanh xanh ngọn khói quê.
Đồng cỏ hơi xuân còi thổi rảo,
Ruộng chiêm mưa ngọc nảy mang về
Ngâm cùng chim suối nghe tao nhỉ?
Say với người nhà rõ thú ghê!
Trời tạnh, bạn tùng đi lại sớm,
Mặc dầu khê núc, đỉnh non kê!
Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Cừ Khê thảo đường kỳ 2