01/10/2022 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại
惠義寺園送辛員外

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:27

 

Nguyên tác

朱櫻此日垂朱實,
郭外誰家負郭田。
萬里相逢貪握手,
高才卻望足離筵。

Phiên âm

Chu anh thử nhật thuỳ chu thực,
Quách ngoại thuỳ gia phụ quách điền.
Vạn lý tương phùng tham ác thủ,
Cao tài khước vọng túc ly diên.

Dịch nghĩa

Hôm này anh đào đỏ, trái đỏ trĩu xuống,
Ở ngoại ô nhà nào ở ngay cạnh ruộng ngoại ô?
Vạn dặm gặp nhau cứ mãi nắm tay nhau,
Tài cao là đủ trông mong nơi buổi tiệc chia tay này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Buổi nay đào đỏ trĩu trái đỏ,
Nhà ai cạnh ruộng ngoại ô này.
Vạn dặm gặp nhau tay cứ nắm,
Tài cao những đợi tiệc chia tay.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại